וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

קריאה לפונקציה שנמצאת בצד השרת מתוך jquery dialog

יש לי תיבת דו שיח בjquery שמוצגת כאשר המשתמש לוחץ על מחיקת רשומה
אני מעוניינת שכאשר המשתמש יאשר מחיקה אז הרשומה תמחק ע"י הפונקציה
הנה הפונקציה שבCode behindCode behind protected void Delete_Click(object sender, EventArgs e)

{


if (Text_AddressU.Text != null || TextBox_Addres.Text != null || TextBox_tel.Text != null)
{
con.Open();
if (tb.Tables[0].Rows.Count != 0)
{
string id = tb.Tables[0].Rows[i]["Id_user"].ToString();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("Delete from tbl_Users where Id_user='" + id + "'", con);
cmd.ExecuteNonQuery();
Response.Write("הרשומה נמחקה בהצלחה!");
....... EmptyU_Textbox();
butU_Delete.Enabled = false;
}

}
}

}
con.Close();


והנה הscript<script type="text/javascript">
$(function () {
$("#dialog-confirm").hide();
$("#but_Delete").click(function () {
$("#dialog-confirm").dialog({
resizable: false,
height: 250,
width: 500,
modal: true,
buttons: {
"delete": function () {
$.ajax({

type: "GET",
contenttype: "application/json; charset=utf-8",
data: "{10}",
url: "Home.aspx/but_Delete_Click",
dataType: "json",
success: function but_Delete_Click(data)
{

source = $.parseJSON(response.data);
}


});
$(this).dialog("close");
},
"Cancel": function () {
$(this).dialog("close");
}
}


});

//$(".selector").dialog({Zz
// closeOnEscape: false

//});
});

});

</script>אני מחפשת בנרות פתרון אשמח אם תסייעו לי.

הוסף תשובה  |  הוסף הערה
0 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות