וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

ירידת שורה בasp.netתגיות: ASP.NET‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה

כמו בasp השימוש הוא בreplace אך באופן קצת שונה:

Dim STRmessage as String = message.text

STRmessage = STRmessage.Replace(vbCrLf, "<br/>")


ובפרמטרים נעשה כך:

.Add(New OleDbParameter("@message", STRmeesage))

במקום

.Add(New OleDbParameter("@message", message.text))

הערה:  חשוב לרשום את מרחבי השמות הבאים:

<%@ import Namespace="System.Text.RegularExpressions" %>
<%@ import Namespace="Microsoft.VisualBasic" %>

הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות