וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

שינוי action bar

יצרתי קובץ Layout חדש לActionBar וניסיתי לממש אותו, רואים את הAction bar החדש אבל ה3 נקודות של הSettings מופיעות מחוץ לLayout החדש של הAction bar.
זה הקוד בMain Activity :
ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
actionBar.setDisplayShowHomeEnabled(false);
actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(false);
actionBar.setDisplayShowCustomEnabled(true);
LayoutInflater mInflater = LayoutInflater.from(this);
View mCustomView = mInflater.inflate(R.layout.actionbar, null);
ActionBar.LayoutParams params = new ActionBar.LayoutParams(ActionBar.LayoutParams.MATCH_PARENT, ActionBar.LayoutParams.MATCH_PARENT);
actionBar.setCustomView(mCustomView, params);
Toolbar parent = (Toolbar) mCustomView.getParent();
parent.setContentInsetsAbsolute(0,0);


נפתלי, 18/2/2018
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
0 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות