וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

הצגת טקסט בשורת הסטטוס בעת מעבר על קישורתגיות: HTML‏  /  DHTML‏  /  קישור‏  /  Link‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
את הקישור שלך תכתוב כך:
<a href="link" onmouseover="window.status='your text';return true" 
	onmouseout="window.status=''">the link</a>
ניתן גם לבנות פונקציה שתקבל טקסט ותציג אותו
entry, 28/3/2002
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות