וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

שגיאה בביצוע SQL ב DB

יש לי SQL שצריך להתבצע על מסד נתונים (OLeDB) ושאני מריץ אותו הוא אומר לי :שגיאת תחביר (אופרטור חסר) בביטוי השאילתה" הנה ה'שאילתה'

string sql = string.Format("insert into [tavla] values ({0},'{1}','{2}','{3}','{4}','{5}',{6},{7},{8},{9},{10},{11},{12},{13},'{14}','{15}','{16}','{17}','{18}',{19},'{20}','{21}','{22}',{23},'{24}',{25},{26},{27},{28},'{29}',{30},{31},{32},{33},{34},{35},'{36}','{37}',{38},'{39}')", ID.Value, orgname.Text, contactMan.Text, job.Text, subject.Text, currentTime.ToString("dd/MM/yyyy"), int.Parse(StrtHrs.Text), int.Parse(StrtMin.Text), int.Parse(EndHrs.Text), int.Parse(EndMin.Text), NumOfPeople.Value, int.Parse(telephone.Text), int.Parse(cell.Text), int.Parse(fax.Text), email.Text, payguy.Text, payguyjob.Text, City.Text, Street.Text, int.Parse(AddNum.Text), description.Text, MailCity.Text, mailStreet.Text, int.Parse(MailNumber.Text), crowd.Text, yesParking.Checked, noParking.Checked,yesEntrence.Checked,noEntrence.Checked, confirmationnum.Text, yesProjector.Checked, noProjector.Checked, yesSound.Checked, noSound.Checked, yesMicroPhone.Checked, noMicrophone.Checked, luz.Text, notes.Text, army.Checked, int.Parse(distance.Text));


Alon M, 29/3/2012
תגיות: SQL‏  /  שאילתה‏  /  שגיאה‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
לי זה קרה פעם אחת זה היה עיניין של הגדרה של טקסט ב- database והגרשיים בקוד עצמו תבדוק איזה מהנתונים לא נכנסים לך בהרצה של step by step ואז תדע איפה לשנות את זה
Merav Kosovsky, 12/10/2012
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות