וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

mysql_connect - non stop waiting for locallhost... messageHi

I am a new PHP dev .

Using Wamp and trying to connect to mysql

The function I am using is :

$connection = mysql_connect("localhost:8080", "root", "password");

for some reason It loads all of the pages that I created normally and only when this code is there it keeps on loading the page and the browser presents the message waiting for locallhost ...

Any idea anyone ?
Roee Silberman, 7/4/2013
תגיות: MySQL‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
6 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
Maybe it's because there is missing data base
דרור טל, 8/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
try to do this:
$connection = mysql_connect("localhost", "root", "password", "database");
דרור טל, 8/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
I have created a database and tried the alternative mysql_connect command but nothing yet ...

I think that the problem is with the Wamp settings and the fact that I had to change it
from port 80 to port 8080
and from 3306 to 3307

its just a hunch though ...
Roee Silberman, 8/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
We have an answer ! :)

I needed to change the code to include
localhost:3307 instead of localhost:8080

this happens because I tried to login to the new mysql port (3307) that I created and not the default one which is 3306

Roee Silberman, 8/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
להבא, http://php.net/mysql_error
יעזור לך להתמודד מול שגיאות יותר מובנות לטיפול.

בהצלחה :)
weebo, 8/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
DO NOT USE Mysql_* functions; they're deprecated. Use MySQLi or PDO. There are a lot of tutorials about them on the web. Just google one of them. (Use MySQLi only if you're gonna use MySQL database.)
Orel Ben-Yair, 10/4/2013
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות