וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

יצירה ומחיקה של תיקייה בעזרת FSOתגיות: תיקיה‏  /  Folder‏  /  FSO‏  /  FileSystemObject‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה
יצירת תקייה:


Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.CreateFolder(Server.MapPath("\\") & "\\NewFolderName")
Set FSO = Nothing


מחיקת תקייה:


Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.DeleteFolder(Server.MapPath("\\") & "\\DeleteFolderName")
Set FSO = Nothing

BuildHome, 11/6/2004
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות