תיכנות צד לקוח (front-end)

���������������������������������������� (9/3/2018 03:12)
../../../../../../../../../../windows/wi (9/3/2018 03:12)
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (9/3/2018 03:12)
../../../../../../../../../../windows/wi (9/3/2018 03:12)
WEB-INF\web.xml (9/3/2018 03:11)
WEB-INF/web.xml (9/3/2018 03:11)
unexisting/../../../../../../../../../.. (9/3/2018 03:11)
../.../.././../.../.././../.../.././../. (9/3/2018 03:11)
../..//../..//../..//../..//../..//../.. (9/3/2018 03:11)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/w (9/3/2018 03:11)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini (9/3/2018 03:11)
................windowswin.ini (9/3/2018 03:11)
���������������������������������������� (9/3/2018 03:11)
../../../../../../../../../../windows/wi (9/3/2018 03:11)
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (9/3/2018 03:11)
../../../../../../../../../../windows/wi (9/3/2018 03:11)
WEB-INF\web.xml (9/3/2018 03:11)
WEB-INF/web.xml (9/3/2018 03:11)
unexisting/../../../../../../../../../.. (9/3/2018 03:11)
../.../.././../.../.././../.../.././../. (9/3/2018 03:11)

הקודם 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 הבא