וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים

רפרנס לשפת HTML

HTML4
aמגדירה היפר-קישור לדף אחר, לקובץ או לעוגן בתוך אותו עמוד
HTML4
abbrמגדירה פירוש לראשי-תיבות
HTML4
addressהגדרה סמנטית לכתובת גיאוגרפית של העמוד/המאמר
HTML4
areaמגדירה אזור מסויים על-גבי תמונה כקישור
HTML5
articleהגדרה סמנטית לאזור טקסט של מאמר
HTML5
asideהגדרה סמנטית לאזור טקסט נלווה למאמר, שאינו חלק מהמאמר עצמו אך כן קשור לנושא הכללי של למאמר
HTML5
audioמאפשרת לשלב קבצי סאונד, באמצעות נגן מובנה בדפדפן
HTML4
baseמגדירה נתיב בסיסי לתמונות וקישורים בעמוד
HTML5
bdiמגדירה טקסט שעלול להיות בכיווניות שונה מברירת המחדל של המסמך
HTML4
bdoמורה לדפדפן להציג את הטקסט בכיווניות של ימין-לשמאל, גם אם הטקסט הוא באנגלית
HTML4
blockquoteהגדרה סמנטית לציטוט טקסט, בד"כ ממקור אחר
HTML4
bodyמגדירה את אזור תוכן בעמוד
HTML4
brמגדירה ירידת שורה אחת לטקסט
HTML4
buttonמגדירה כפתור, שיכול להיות עצמאי ויכול להיות מחובר לטופס
HTML5
canvasתגית המגדירה אזור בעמוד בו נוכל להטמיע גרפיקה וקטורית באמצעות JavaScript
HTML4
citeהגדרה סמנטית לכותרת של תוצר, כמו כותרת של ספר, של סרט, של שיר וכד'
HTML4
codeהגדרה סמנטית לתצוגה של קטע קוד-מקור
HTML5
datalistמגדירה ערכים אפשריים כהשלמה-אוטומטית לשדות טקסט
HTML4
delהגדרה סמנטית לטקסט שנמחק מהעמוד
HTML4
dfnהגדרה סמנטית לתיאור של מונח
HTML4
divתגית המגדירה אובייקט מסוג קוביה (box-model)
HTML4
dlמגדירה רשימה, שכל רשומה בתוכה כוללת כותרת ותיאור
HTML4
dtמגדירה כותרת לרשומה ברשימת DL
HTML4
ddמגדירה תוכן לרשומה ברשימת DL
HTML5
videoמאפשרת לשלב סרטי וידאו, באמצעות נגן מובנה בדפדפן
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות