וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים

התגית a

מגדירה היפר-קישור לדף אחר, לקובץ או לעוגן בתוך אותו עמוד
F+
F-

דוגמאת קוד

<a href=”http://webmaster.org.il”>קישור לאתר וובמאסטר בחלון הנוכחי</a>
<a href=”http://webmaster.org.il” target=”_blank”>קישור לאתר וובמאסטר בחלון חדש</a>
<a href=”http://domain.com/file.zip”>קישור לקובץ זיפ</a>
<a href=”http://domain.com/#anchorName”>קישור לעוגן בתוך הדף</a>

מאפיינים אפשריים

תיאור ערכים מאפיין

מגדיר היכן יפתח הקישור: במקום החלון הנוכחי, בתוך פריים, בחלון חדש, וכד'

במידה ומשתמשים בפריימים בפנימיין בדף (framset/iframe) ניתן לציין בערך את שם הפריים (FrameName), והקישור יפתח בתוך אותו הפריים

_blank
_parent
_self
_top

FrameName
target
כתובת כתובת URL אליה יפנה הקישור URL href
קישור עוגן מאפשר להקפיץ את הגולש בגלילה לחלק אחר בתוך אותו עמוד. יש לציין את הסימן # ואת שם האובייקט אליו רוצים לקשר AnochorName  
הגדרה סמנטית של הקשר בין העמוד הנוכי שבו נמצא בקישור, לבין העמוד אליו התגית מקשרת alternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
rel
מגדיר לאיזה סוג מכשיר/מסך הלינק המקושר מתאים, באמצעות תחביר של Media Query MediaQuery media
מגדיר מהי השפה של העמוד המקושר קוד שפה hreflang
מגדיר מהו ה-Mime Type של העמוד המקושר MimeType type
תגובות בפייסבוק

וובמאסטר © כל הזכויות שמורות