וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים

התגית base

מגדירה נתיב בסיסי לתמונות וקישורים בעמוד
F+
F-

דוגמאת קוד

<head>
<base href=”http://webmaster.org.il/images/” target=”_blank”>
</head>
<body>
<img src=”logo.png” alt=”Logo”>
</body>

מאפיינים אפשריים

תיאור ערכים מאפיין
נתיב למחיצה ראשית URL href
יעד ברירת מחדל לקישורים, כפי המוסבר ברפרנס לתגית <a>

_blank
_parent
_self
_top
FrameName

target
תגובות בפייסבוק

וובמאסטר © כל הזכויות שמורות