וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים

התגית button

מגדירה כפתור, שיכול להיות עצמאי ויכול להיות מחובר לטופס
F+
F-

התגית מגדירה כפתור, שבתוכו אפשר לשים מגוון אלמנטים (טקסטים, תמונות).
את הפעולה שתתבצע כשהגולש לוחץ על הכפתור אפשר לחבר לפונקציות JavaScript או לשליחה של טופס קיים.
בשונה מתג <input type=button>, תג הכפתור לא חייב להיות עטוף בתגית <form>, אלא מתפקד עצמאית.

דוגמאת קוד

<button>לחץ כאן</button>

מאפיינים אפשריים

התגית עצמה ומאפיינים מסויימים הופיעו ב-HTML4, אך ב-HTML5 נוספו מאפיינים שיסומנו בטבלה בכוכבית (*)

תיאור ערכים מאפיין
מגדירה אם הכפתור צריך לקבל פוקוס אוטומטית בעת טעינת הדף autofocus autofocus *
מגדירה שהכפתור מבוטל, כלומר הוא יופיע על המסך אבל לא יהיה לחיץ disabled disabled
מגדירה שיוך לטופס קיים, באמצעות הזנת ה-ID של הטופס form_id form *
מגדירה את הנתיב שאליו ישלח הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
URL formaction *
מגדירה את סוג הקידוד של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)

 

formenctype *
מגדירה את אופן השליחה של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)

get
post

formmethod *
מגדירה חוקיות לבדיקת קלט של הטופס, כדי לוודא שהשדות שמולאו תקינים.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)
html5 validation formnovalidate *
מגדירה את אופן השליחה של הטופס.
רלוונטי רק כשהכפתור מחובר לטופס (כלומר יושב בתוכו או שמוגדר לו מאפיין form), וגם שה-type של הכפתור הוא submit (כפי שיפורט בהמשך)

_blank
_parent
_self
_top
formname

formtarget *
שם הכפתור name name
סוג הכפתור:
button – ברירת מחדל, כפתור כללי ללא שיוך לטופס, בד”כ מחובר לפונקציות JavaScript
reset – איפוס לטופס
submit – מבצע שליחה לטופס שהכפתור נמצא בתוכו, או שמוגדר במאפיין form (כפי שהוגדר לעיל)

button
reset
submit

type
ערך ברירת המחדל של הכפתור text value

תמיכת דפדפנים

דפדפן אקספלורר מגירסא 8 ומטה אינו תומך במאפיינים החדשים שנוספו ב- HTML5

תגובות בפייסבוק

וובמאסטר © כל הזכויות שמורות