עוגיות ב-asp.net

‏ • 26 ביולי, 2005

בasp.net קיימת אפשרות לעבודה עם עוגיות. במדריך זה נלמד כיצד לעשות זאת

נשתמש באובייקטים Request ו- Response בכדי לגשות לעוגיות.

יצירת עוגיה חדשה


יצירת העוגיה מתבצעת על ידי קריאה של שיטה הנקראת Add באובייקט HttpCookieCollection
דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
<script language=”C#” runat=”server”>
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // יצירת העוגיה
 HttpCookie objMyCookie = new HttpCookie(“MyCookie”);
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = “cookies in asp.net !”;
 // מוסיף את העוגיה (שמירה)
 Response.Cookies.Add(objMyCookie);
}
</script>

זוהי דוגמא פשוטה ליצירת עוגיה הנמחקת לאחר סגירת החלון של הדפדפן.
ישנן אפשרויות נוספות, אך נרחיב בדוגמא רק על הגדרת תאריך המחיקה של העוגיה בדפדפן, דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12  
<script language=”C#” runat=”server”>
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // יצירת העוגיה
 HttpCookie objMyCookie = new HttpCookie(“MyCookie”);
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = “cookies in asp.net !”;
 // הגדרת התאריך
 objMyCookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1);
 // מוסיף את העוגיה (שמירה)
 Response.Cookies.Add(objMyCookie);
}
</script>

הדוגמא יוצרת עוגיה בשם “MyCookie” השומרת את הערך “cookies in asp.net !”
ומגדירה תאריך מחיקה לעוגיה(העוגיה תמחק בעוד שנה)

רשימת האפשרויות המלאה באובייקט HttpCookie:


שם סוג הסבר
Doamin System.String לאיזה דומיין העוגיה תשמר
Expires System.DateTime זמן מחיקת העוגיה
Name System.String שם העוגיה
Path System.String שם הספריה אליה את רוצה שהעוגיה תשמר
Value System.String ערך העוגיה
Values System.Collections.Specialized.NameValueCollection אפשרות של שמירת מספר עוגיות בתוך עוגיה אחת.

שינוי עוגיה:


שינוי העוגיה מתבצעת על ידי השיטה Set המקבלת אובייקט HttpCookie לצורך שמירת השינוי
דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
<script language=”C#” runat=”server”>
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // קריאה לעוגיה
 HttpCookie objMyCookie = Request.Cookies[“MyCookie”];
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = “the value of cookie MyCookie”;
 // שמירה
 Response.Cookies.Set(objMyCookie);
}
</script>

הדוגמא משנה את הערך של העוגיה MyCookie לערך “the value of cookie MyCookie “


מחיקת עוגיה


המחיקה מתבצעת על ידי שיטה הנקראת Remove המקבלת את שם העוגיה ומוחקת אותה, דוגמא:


1
2
3
4
5  
<script language=”C#” runat=”server”>
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 Response.Cookies.Remove(“MyCookie”);
}
</script>

קריאת ערך העוגיה

1
2
3
4
5  
<script language=”C#” runat=”server”>
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 Response.Write(Request.Cookies[“MyCookie”].Value);
}
</script>

דוגמא זו מדפיסה את ערך העוגיה MyCookie.

תוכלו ללמוד עוד על asp.net ועוגיה בmsdn קישור: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemwebhttpcookieclasstopic.asp

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק