מדריך C# – העברת פרמטרים לפונקציה

‏ • Sela

בחלק הקודם למדנו כיצד להגדיר פונקציות בסיסית. בחלק זה נלמד כיצד להעביר לפונקציות פרמטרים ולקבל מהפונקציה את ערך החזרה.

מה הם פרמטרים של פונקציה?

פרמטרים הם ערכים שפונקציה יכולה לקבל מהקוד שקורא לה. השתמשנו כבר בפרמטרים של פונקציות כאשר קראנו לפונקציה Console.WriteLine והעברנו לה את התוכן להדפסה. תוכן זה הוא הערך שהעברנו כפרמטר לפונקציה.

הגדרת פרמטרים לפונקציה

כדי להגדיר שיש לפונקציה פרמטרים נרשום לאחר שם הפונקציה, בתוך הסוגרים את רשימת הפרמטרים, מופרדת בפסיקים.
כל פרמטר מוגדר ע"י סוג הפרמטר ושמו.

לדוגמא, הפונקציה הבאה מגדירה שתי פרמטרים מטיפוס string בעלי השמות firstName ו lastName, הפונקציה משתמשת בפרמטרים בשביל להדפיסם למסך:

static void PrintFullName(string firstName, string lastName)
{
   
Console.WriteLine("Full name: " + firstName + " " + lastName);
}


העברת ערכים בקריאה לפונקציה

העברת ערכים בקריאה לפונקציה נעשית ע"י כתיבת שם הפונקציה ובסוגריים את הערכים שאנו רוצים, מופרדים בפסיקים.

לדוגמא, כדי לקרוא לפונקציה שהגדרנו בסעיף הקודם נבצע:

static void Main(string[] args)
{
    PrintFullName("Arik", "Poznanski");
}

בדוגמא זו הערך "Arik" מועבר לפונקציה בתור הפרמטר firstName ואילו הערך "Poznanski" מועבר לפונקציה בתור הפרמטר lastName.


החזרת ערך מפונקציה

פונקציות יכולות להחזיר ערכים למי שקרא להם. כדי להחזיר פרמטר מפונקציה ראשית יש להגדיר בפונקציה את סוג הערך המוחזר, זה נעשה ע"י כתיבת טיפוס הערך המוחזר לפני שם הפונקציה.

לדוגמא, קטע הקוד הבא מגדיר פונקציה שמקבלת שני פרמטרים מטיפוס int ומחזירה ערך מסוג int:

static int Add(int x, int y)

ה- int שמופיע לפני שם הפונקציה Add מציין את טיפוס ערך ההחזרה של הפונקציה.

כדי לבצע בפועל את החזרת הערך נשתמש בפקודה return בתוך גוף הפונקציה.

לדוגמא, הפונקציה הבאה מקבלת שני פרמטרים ומחזירה את סכומם:

static int Add(int x, int y)
{
   
return x + y;
}

שימו לב שהפקודה return היא הפקודה האחרונה שמתבצעת בפונקציה. פקודה זו מבצעת החזרה של הערך המבוקש וסיום הפונקציה.

כדי לקבל את הערך בפונקציית הMain נצטרך להציב את תוצאת הפונקציה לתוך משתנה באופן הבא:

static void Main(string[] args)
{
   
int z = Add(5, 3);
}

תגיות: , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק