מדריך תכנון בסיס נתונים – יישום הקשרים בטבלאות

אז החלטנו בפרק הקודם על הקשרים בבסיס הנתונים שלנו.
עכשיו נגדיר לכל ישות את הטבלה שלה, אחרי אפיון הקשרים:

משתמשים (Users)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מספר קבוצה שם שם משפחה כתובת

קבוצת משתמשים (User Group)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
עיר מקום מרכזי    

מסרים(Massages)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מס. שולח נושא תוכן  

מסרים_תפוצה(Tfo_Massages)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מס. מסר מס. נמען    

שימו לב שעקב קשר ה”רבים לרבים”, נוספה טבלת “מסרים_תפוצה” והדבר יאפשר לנו להכניס שורה לכל נמען. ככה כשנרצה לדעת איזה מסר נשלח לאילו נמענים, נשלוף מטבלת “מסרים_תפוצה” את כל הרשומות בעלות אותו “מס. מסר”.
חשוב מאד להגדיר “אינדקס ללא כפילויות” – זה מה שמורה למסד הנתונים להבדיל בין מפתח ראשי של אותה טבלה למפתח זר.

עכשיו נשאלת השאלה: איך עושים זאת ב Access?
1. נפתח מסד נתונים ריק ונשמור אותו.
2. נלחץ על יצירת טבלה בתצוגת עיצוב.
3. נזין את השדות שבתמונה. אח”כ נסמן את 2 השדות שבתמונה ונלחץ על שטח שחור, ונבחר “מפתח ראשי”.

4. נלחץ על X, ונשמור כ Users.
5. נעשה את התהליך לשאר הטבלאות, כשהשדות שמסומנים באדום יוגדרו כ”מפתח ראשי”.

אחרי שסיימנו צריך להיות לנו כזה מצב:

הערה: ניתן להגדיר שדות מסוימים גם כ”מספור אוטומטי”.

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק