התגית Marquee

‏ • 7 בספטמבר, 2002

התגית Marquee הינה תגית שמקיימת אפקט עיצובי של אוביקט בתנועה. במדריך הבא נלמד איך לעבוד עם התגית.

מיקום

בתוך הבודי של המסמך

הגדרה

על מנת להשתמש בתגית עלינו להגדיר אותה תחילה. תהליך זה יתבצע כך:

1
2
3
4
5  

<marquee>
    ן יבוא תוכן הכתובית
</marquee>

כמובן כמו כל שאר תגיות ה HTML גם תגית זו חייבת להסגר .

תוכן

התוכן יכול להכיל כל דבר בעצם החל מטקסט פשוט לטקסט מעוצב, לתמונות, לקישורים, טבלאות וכו… דוגמא לתוכן של marquee:

1
2
3
4
5  

<marquee>
         <span style=”color:red”><b>Hello World!</span>
</marquee>

להרצה

אפקט דומה אפשר לעשות גם לתמונות:

1
2
3
4
5  

<marquee direction=“down”>
         <img src=“myImg.gif” alt=”” />
</marquee>

מאפיינים

לתגית זו יש מספר מאפיינים:
אפשר לשלוט במהירות בתנועה, בכיוון,להוסיף רקע, לשנות גודל, התנהגות וכו…

לדוג’ אם נרצה לשנות את כיוון הכתובית נעשה זאת כך:
בדוגמא הזאת הטקסט ינוע משמאל לימין

1
2
3
4
5  

<marquee direction=“right”>
         Right to left
</marquee>

כל המאפיינים, תיאורם, והערכים שהם יכולים לקבל:

מאפיין תאור ערך אפשרי להזנה
Direction כיוון תנועת הכתובית Left, right, up, down
Behavior התנהגות הכתובית Scroll, slide, alternate
Height גובה הכתובית אחוזים או מספר
Width רוחב הכתובית אחוזים או מספר
Bgcolor צבע הרקע של הכתובית שם צבע או מספר גוון
Align יישור הכתובית Left, right, middle, top
Hspace מרווח הכתובית מלמעלה מספר
Vspace מרווח הכתובית מלמטה מספר
Scrollamount מרווח בין כתוביות מספר
Loop מספר חזרות מספר או infinite
Scrolldelay השהיה אלפית השניה

בהצלחה!

תגובות בפייסבוק