מדריך JS – אופרטורים

אופרטורים שימושיים כדי לנהל ולבצע פעולות על ערכים (לא בהכרח משתנים), להלן טבלאות המציגות ומסבירות את האופרטורים:

אופרטורים אריתמטיים:

האופרטור תיאור דוגמא תוצאה
+ חיבור 2+2 4
חיסור 5-3 2
* כפל 2*3 6
/ חילוק 6/3 2
% מודולוס, מבצע חילוק
ומחזיר את השארית
5%2 1
++ הגדלה ב-1 x=5
x++
x=6
הפחתה ב-1 x=5
x–
x=4

אופרטורים להשוואה:

האופרטור תיאור דוגמא תוצאה
== שוה ל… 5==6 לא נכון
!= לא שווה ל… 5!=6 נכון
> גדול מ… 5>6 לא נכון
< קטן מ… 5<6 נכון
>= גדול או שווה ל… 5>=6 לא נכון
<= קטן או שווה ל… 6<=6 נכון

אופרטורים לוגיים:

האופרטור תיאור דוגמא תוצאה
&& ו… x=6
y=4
(x==6 && y==4)
נכון
|| או… x=6
y=4
(x==5 || y==4)
נכון
! לא x=6
y=4
x != y
נכון

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק