מדריך WAP – משימות

במידה ורוצים להפעיל משהו כתגובה לאירוע מסוים. ניתן להשתמש באחד מ- 4 סוגים של תגובות והם התגיות <refresh>, <prev>, <noop> ו- <go>.

התגית <go> – מאפשרת ניתוב המשתמש לחפיסה חדשה. זהו תחבירה:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card>
		<p>
		 <anchor>
		חזור לדף הראשי
		  <go href="default.wml"/>
		 </anchor>
		</p>
	</card> 
</wml>  

כך יראה הצג:

  • התגית <refresh> – מרעננת את כל התוכן הוויזואלי, ויש לה תגית סוגרת.
  • התגית <prev> – חוזרת לדף הקודם בו היית על פי רשומות ההיסטוריה. גם לתגית זו יש תגית סוגרת.
  • התגית <noop> – אינה מכילה תגית סוגרת ושימושה הוא ביטול כל ההגדרות שהוגדרו לצורך אירוע מסוים.

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק