עוגיות ב-asp.net

‏ • 26 ביולי, 2005

בasp.net קיימת אפשרות לעבודה עם עוגיות. במדריך זה נלמד כיצד לעשות זאת

נשתמש באובייקטים Request ו- Response בכדי לגשות לעוגיות.

יצירת עוגיה חדשה


יצירת העוגיה מתבצעת על ידי קריאה של שיטה הנקראת Add באובייקט HttpCookieCollection
דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // יצירת העוגיה
 HttpCookie objMyCookie = new HttpCookie("MyCookie");
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = "cookies in asp.net !";
 // מוסיף את העוגיה (שמירה)
 Response.Cookies.Add(objMyCookie);
}
</script>

זוהי דוגמא פשוטה ליצירת עוגיה הנמחקת לאחר סגירת החלון של הדפדפן.
ישנן אפשרויות נוספות, אך נרחיב בדוגמא רק על הגדרת תאריך המחיקה של העוגיה בדפדפן, דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12  
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // יצירת העוגיה
 HttpCookie objMyCookie = new HttpCookie("MyCookie");
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = "cookies in asp.net !";
 // הגדרת התאריך
 objMyCookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1);
 // מוסיף את העוגיה (שמירה)
 Response.Cookies.Add(objMyCookie);
}
</script>

הדוגמא יוצרת עוגיה בשם "MyCookie" השומרת את הערך "cookies in asp.net !"
ומגדירה תאריך מחיקה לעוגיה(העוגיה תמחק בעוד שנה)

רשימת האפשרויות המלאה באובייקט HttpCookie:


שםסוגהסבר
DoaminSystem.Stringלאיזה דומיין העוגיה תשמר
ExpiresSystem.DateTimeזמן מחיקת העוגיה
NameSystem.Stringשם העוגיה
PathSystem.Stringשם הספריה אליה את רוצה שהעוגיה תשמר
ValueSystem.Stringערך העוגיה
ValuesSystem.Collections.Specialized.NameValueCollectionאפשרות של שמירת מספר עוגיות בתוך עוגיה אחת.

שינוי עוגיה:


שינוי העוגיה מתבצעת על ידי השיטה Set המקבלת אובייקט HttpCookie לצורך שמירת השינוי
דוגמא:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 // קריאה לעוגיה
 HttpCookie objMyCookie = Request.Cookies["MyCookie"];
 // הגדרת הערך של העוגיה
 objMyCookie.Value = "the value of cookie MyCookie";
 // שמירה
 Response.Cookies.Set(objMyCookie);
}
</script>

הדוגמא משנה את הערך של העוגיה MyCookie לערך "the value of cookie MyCookie "


מחיקת עוגיה


המחיקה מתבצעת על ידי שיטה הנקראת Remove המקבלת את שם העוגיה ומוחקת אותה, דוגמא:


1
2
3
4
5  
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 Response.Cookies.Remove("MyCookie");
}
</script>

קריאת ערך העוגיה

1
2
3
4
5  
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
 Response.Write(Request.Cookies["MyCookie"].Value);
}
</script>

דוגמא זו מדפיסה את ערך העוגיה MyCookie.

תוכלו ללמוד עוד על asp.net ועוגיה בmsdn קישור: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemwebhttpcookieclasstopic.asp

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק