מדריך C# – פעולות מתמטיות

‏ • Sela

לאחר שלמדנו על סוגי המשתנים הבסיסיים בחלק הקודם, בחלק זה נלמד על האופרטורים האריתמטיים שניתן להפעיל על משתנים מטיפוס מספר.

מה זה אופרטורים?

אופרטורים הם פעולות שניתן לעשות על משתנים, לרוב הן מיוצגות ע"י איזשהו סימן מיוחד, לדוגמא '+' הוא אופרטור שמחבר בין שני משתנים ומחזיר את תוצאת החיבור.

אופרטורים שעובדים על זוגות של מספרים

הסוג הכי מוכר של אופרטורים הוא כאלה שעובדים על שני מספרים ומחזירים מספר שלישי (המספרים יכולים להיות מטיפוסים שלמים או מטיפוסים לא שלמים).
באופרטורים מסוג זה נמצא את: + , , * , / , %

אופרטור '+' מחבר שני מספרים, לדוגמא הקוד הבא מחבר בין שני מספרים x ו y ושם את תוצאת החיבור במשתנה z:

int x = 5;
int
y = 3;
int z;

z = x + y;

באופן דומה פועלים האופרטורים האחרים.

אופרטור '' מחסר שני מספרים.

אופרטור '*' מכפיל שני מספרים.

אופרטור '/' מחלק בין שני מספרים, נעיר שתוצאת החלוקה תלויה בסוג המשתנים.

אם נחלק שני מספרים מטיפוס double (שיכול להכיל מספרים לא שלמים) אזי התוצאה יכולה להיות מספר לא שלם.

לעומת זאת, אם נחלק שני מספרים מטיפוס int התוצאה תהיה בהכרח מספר שלם (בעצם נקבל את התוצאה מעוגלת כלפי מטה).

לדוגמא, בקוד הבא אנו מחשבים חלוקה של 5 ב 2 ומקבלים 2.5 כאשר משתמשים במשתנה מסוג double ואילו כאשר נשתמש במשתנה מסוג int נקבל 2:

double x = 5;
double
y = 2;
double z = x / y; // z = 2.5

int
a = 5;
int
b = 2;
int c = a / b;
// c = 2

הערה: החלקים בקוד הצבועים בירוק הם הערות.

בדרך כלל משתמשים בהערות בקוד כדי לספק הסברים לקוד מסובך.

הערה מתחילה בסימן // ונמשכת עד סוף השורה.

האופרטור '%' הוא אופרטור שעובד רק על מספרים שלמים ותפקידו להחזיר את שארית החלוקה.

לדוגמא, בקוד הבא נחשב את שארית החלוקה של 5 ב 2 ונקבל בתור תוצאה 1:

int a = 5;
int
b = 2;
int c = a % b;
// c = 1

אופרטורי הוספה והפחתה

אופרטורים אלו עובדים על משתנה אחד מטיפוס שלם.

האופרטור '++' מקדם את המשתנה ב1, ואילו האופרטור '' מפחית את ערך המשתנה ב1.

לדוגמא, ערך המשתנה a לאחר השורה השניה הוא 10 ולאחר השורה הרביעית הוא 8:

int a = 9;
++a;
// a = 10
--a; // a = 9
--a;
// a = 8

אופרטורי הצבה אריתמטיים

אופרטורים אלו משמשים בעצם לכתיבה מקוצרת של האופרטורים האריתמטיים הרגילים.

האופרטור '+=' מבצע חיבור והצבה באותה פעולה.

לדוגמא, בקוד הבא השורה השניה המשתמשת באופרטור '+=' והשורה השלישית מבצעות בדיוק אותה פעולה:

int a = 5;
a += 3;
a = a + 3;

קיימים אופרטורים נוספים: '=%' , '=/' , '=*' , '=-'.

האופרטור '=-' מבצע חיסור והצבה באותה פעולה, וכנ"ל לגבי שאר האופרטורים מסוג זה.

אופרטור חיבור מחרוזות

האופרטור היחיד שעובד על מחרוזות הוא אופרטור '+'. אופרטור זה משרשר שתי מחרוזות.

לדוגמא, הקוד הבא משרשר את המחרוזת "Hello " למחרוזת "World" לקבלת מחרוזת אחת "Hello World":

string a = "Hello ";
string b = "World"
;
string c = a + b;
// "Hello World"

תגיות: , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק