מדריך C# – אופרטורים בוליאניים

‏ • Sela

בחלק הקודם למדנו על אופרטורים אריתמטיים. בחלק זה נלמד על אופרטורים שמחזירים תוצאות מטיפוס bool, כלומר מחזירים true או false.

אופרטורים שעובדים על משתני אמת/שקר

כזכור, משתנים מטיפוס bool יכולים להכיל רק אחד משני הערכים true או false.
האופרטורים הבאים יכולים לפעול רק על משתנים מטיפוס bool.

האופרטור '!' עובד על משתנה יחיד מטיפוס bool ומחזיר את ההפך מערך המשתנה, כלומר אם המשתנה מכיל את הערך true האופרטור יחזיר false, ולהיפך.
לדוגמא, הקוד הבא מציב false במשתנה מסוג bool ואז משתמש באופרטור '!' בשביל להפוך את הערך:

bool myValue = false;
myValue = !myValue;
// myValue = true

האופרטור && עובד על שני משתנים מטיפוס bool ומחזיר true רק אם שני המשתנים מכילים true.

לדוגמא, בקוד הבא בשורה הראשונה נקבל את הערך true ואילו בשורה השנייה והשלישית נקבל false:

bool myValue1 = true && true;
bool myValue2 = true && false;
bool myValue3 = false && true;

ניתן לסכם את הפעולה בטבלה הבאה (טבלת אמת):

&&

true

false

true

true

false

false

false

false

האופרטור '||' עובד על שני משתנים מטיפוס bool ומחזיר true אם לפחות אחד מהמשתנים מכיל true.

ניתן לסכם את פעולת האופרטור '||' בטבלת האמת הבאה:

||

true

false

true

true

true

false

true

false

אופרטורים להשוואה

האופרטורים הבאים משמשים להשוואה בין זוגות של מספרים:

האופרטור '>' מחזיר true אם ורק אם המשתנה בצד שמאל קטן ממש מהמשתנה בצד ימין.

לדוגמא, הקוד הבא מציב במשתנה result1 ערך true ואילו במשתנה result2 ערך false:

 bool result1 = 3 < 5; // true

 bool result2 = 4 < 4; // false

האופרטור '<' מחזיר true אם ורק אם המשתנה בצד שמאל גדול ממש מהמשתנה בצד ימין.

לדוגמא, הקוד הבא מציב במשתנה result1 ערך true ואילו במשתנה result2 ערך false:

bool result1 = 5 > 3; // true
bool result2 = 4 > 4;
// false

האופרטור '=>' מחזיר true אם ורק אם המשתנה בצד שמאל קטן או שווה מהמשתנה בצד ימין.

האופרטור '=<' מחזיר true אם ורק אם המשתנה בצד שמאל גדול או שווה מהמשתנה בצד ימין.

האופרטור '==' מחזיר true אם ורק אם המשתנים בשני הצדדים שווים.

האופרטור '=!' מחזיר true אם ורק אם המשתנים בשני הצדדים שונים.

לדוגמא, הקוד הבא מציב במשתנה result1 ערך true ואילו במשתנה result2 ערך false:

bool result1 = 5 == 5; // true
bool result2 = 4 != 4;
// false

תגיות: , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק