מדריך C# – משפטי continue ו-break

‏ • Sela

בחלק זה נלמד כיצד להשתמש במשפטים continue ו break בתוך לולאות.

משפט continue

במשפט continue ניתן להשתמש רק כאשר אנו נמצאים בתוך לולאה.
משפט continue מאפשר לנו לדלג על שארית הקוד בגוף הלולאה.

לדוגמא, הקוד הבא מדפיס את רשימת המספרים האי-זוגיים בין 1 ל 10:

for (int i = 1; i <= 10; ++i)
{
   
if
(i % 2 == 0)
    {
       
continue
;
    }

   
Console.WriteLine(i);
}הסבר
: בתוך גוף הלולאה אנו בודקים האם המספר הנוכחי הוא זוגי (i % 2 == 0) ואם כן, אנו מדלגים לאינטרציה הבאה של הלולאה.

במקרה אחר (המספר הוא אי-זוגי) אנו מדפיסים את המספר למסך.

שימוש במשפט continue אפשרי גם בלולאות מסוגים אחרים.


משפט break

במשפט break נשתמש כאשר נרצה להפסיק את ריצת הלולאה.

לדוגמא, הקוד הבא מדפיס את המספרים 1 עד 5, למרות שנראה ממבט ראשון שהלולאה היא אינסופית:

int i = 0;
while (true
)
{
    ++i;

   
if
(i > 5)
    {
       
break
;
    }

   
Console.WriteLine(i);
}

תגיות: , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק