מדריך תכנון בסיס נתונים – יישום הקשרים בטבלאות

אז החלטנו בפרק הקודם על הקשרים בבסיס הנתונים שלנו.
עכשיו נגדיר לכל ישות את הטבלה שלה, אחרי אפיון הקשרים:

משתמשים (Users)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מספר קבוצהשםשם משפחהכתובת

קבוצת משתמשים (User Group)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
עירמקום מרכזי  

מסרים(Massages)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מס. שולחנושאתוכן 

מסרים_תפוצה(Tfo_Massages)
מספר
אינדקס ללא כפילויות
מס. מסרמס. נמען  

שימו לב שעקב קשר ה"רבים לרבים", נוספה טבלת "מסרים_תפוצה" והדבר יאפשר לנו להכניס שורה לכל נמען. ככה כשנרצה לדעת איזה מסר נשלח לאילו נמענים, נשלוף מטבלת "מסרים_תפוצה" את כל הרשומות בעלות אותו "מס. מסר".
חשוב מאד להגדיר "אינדקס ללא כפילויות" – זה מה שמורה למסד הנתונים להבדיל בין מפתח ראשי של אותה טבלה למפתח זר.

עכשיו נשאלת השאלה: איך עושים זאת ב Access?
1. נפתח מסד נתונים ריק ונשמור אותו.
2. נלחץ על יצירת טבלה בתצוגת עיצוב.
3. נזין את השדות שבתמונה. אח"כ נסמן את 2 השדות שבתמונה ונלחץ על שטח שחור, ונבחר "מפתח ראשי".

4. נלחץ על X, ונשמור כ Users.
5. נעשה את התהליך לשאר הטבלאות, כשהשדות שמסומנים באדום יוגדרו כ"מפתח ראשי".

אחרי שסיימנו צריך להיות לנו כזה מצב:

הערה: ניתן להגדיר שדות מסוימים גם כ"מספור אוטומטי".

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק