מדריך DHTML – אובייקט Event

אובייקט ה"אירועים", נשתמש בו בצורה הזאת:

event.property

מאפיינים

altKey מחזיר האם מקש ה- alt נלחץ או לא
button מחזיר איזה כפתור נלחץ(ערך מספרי)
cancelBubble מקבל או קובע האם ה- event צריך לעלות בסדר ההיררכי או לא
clientXמחזיר את ערך קואורדינטת ציר ה-X של העכבר
clientYמחזיר את ערך קואורדינטת ציר ה-Y של העכבר
ctrlKey מחזיר האם מקש ה- ctrl נלחץ או לא
dataFld מחזיר את הדאטא שהיה בטור שהשתנה בעזרת onCellchange
fromElement מחזיר את האובייקט שהעכבר עוזב
keyCode משנה או מחזיר את הערך של כפתור שנלחץ(ביוניקוד)
offsetX מחזיר את הקואורדינטה האופקית של העכבר
offsetY מחזיר את הקואורדינטה האנכית של העכבר
propertyName מחזיר את השם של התכונה שהשתנתה
reason מחזיר אובייקט הסיבה להשלמה של מקור דאטא
recordset מחזיר רשומה
repeat מחזיר האם יש לחזור על הארוע או לא
returnValue משנה או מחזיר ערך שיחזור מהארוע
screenX מחזיר את הקואורדינטה X של העכבר ביחס למסך
screenY מחזיר את הקואורדינטה Y של העכבר ביחס למסך
shiftKey מחזיר האם מקש ה- shift נלחץ או לא
srcElement מחזיר את האובייקט שהפעיל את הארוע
srcFilter מחזיר את הפילטר שהפעיל את הארוע onFilterchange
srcUrn מחזיר את שם המקור האוניברסלי של ההתנהגות שהפעילה את הארוע
toElement מחזיר את האובייקט שהמתשמש זז אליו
typeמחזיר את השם של סוג האירוע
x מחזיר את קואורדינטה X
y מחזיר את קואורדינטה Y

תגיות: , , , , , ,

תגובות בפייסבוק