מדריך DHTML – אובייקט Textarea

הסבר כללי

זהו החלק האחרון בנושא הטפסים, הוא לא שונה כל כך משאר האלמנטים אבל יש לו אפשרויות נוספות כגון cols ו rows וחוץ מזה הכל דומה,
לכן אני לא אבזבז את זמנכם היקר בקריאה חסרת טעם של המילים האלה וניתן לכם את הטבלה עם כל המאפיינים והשיטות:

מאפיינים

accessKey מציין מקש מקלדת עם גישה לאלמנט
cols משנה או מחזיר את רוחב האלמנט(במספר אותיות)
defaultValueמשנה או מחזיר את ערך ברירת המחדל של האלמנט
disabledמשנה או מחזיר את מאפיין הפסילה
formמחזיר את אלמנט הטופס של האלמנט ה TEXTAREA
name משנה או מחזיר את שם האלמנט
readOnlyקובע או מחזיר האם האלמנט לקריאה בלבד או לא
rows משנה או מחזיר את גובה האלמנט(במספר שורות)
tabIndexמשנה או מחזיר את המספר הסידורי שבו יבחר האלמנט בעזרת טאב(TAB)
typeמחזיר את סוג ה TEXTAREA
value משנה או מחזיר את הערך של האלמנט

שיטות

()blur האלמנט מאבד מיקוד
()focus המיקוד עובר לאלמנט
()select בוחר את תוכן האלמנט

תגיות: , , , , , ,

תגובות בפייסבוק