שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. entry הגיב:
  SELECT TOP 10 * 
  FROM tbl 
  ORDER BY ID_fld DESC
  

  כש-ID_fld  הוא השדה מסוג מספור אוטומטי של הטבלה

שלח תשובה