שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  cStr – הפיכה למחרוזת
  cBool – הפיכה לבוליאני
  cByte – הפיכה ל-byte
  cCur – הפיכה לערך כספי
  cDate – הפיכה לתאריך
  cDbl – הפיכה לדאבל
  cDec – הפיכה לערך דצימלי
  cInt – הפיכה לערך מספרי שלם (אינטג'ר)
  cLng – הפיכה למס' שלם ארוך
  cSng הפיכה ל-SINGLE (סוג מספרי)

שלח תשובה