שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. הרשתות הבאות תומכות ב- WAP:

    CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC, Mobitex.

שלח תשובה