שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. כן. כאשר מוסיפים את שורת הקוד הבאה בראשית המסמך:

    Response.ContentType = "text/vnd.wap.WML"

שלח תשובה