שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. ישנם ארבע אוקטטות של 256 מספרים <בין 0-255> בכל אוקטטה. המספר הראשון <0>, הולך לכתובת הרשת, ולכן אין להשתמש בו. המספר האחרון <255> הולך לדבר שנקרא broadcast. לכן, נשארנו עם הטווח 1-254, שזהו טווח המספרים שניתן להשתמש בהם.
    255.255.255.255 זהו כתובת broadcast כללית, ולכן לא ניתן להשתמש בו. ישנם עוד מספרים שלא ניתן להשתמש בהם…

שלח תשובה