שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. יש להוסיף לפרמטרים של האיימל את המאפיין הבא:

    objMail.Attachments.Add(new MailAttachment(server.MapPath
    ("thefile")))

    כאשר the file הוא שם הקובץ כולל הסיומת

שלח תשובה