שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. אוריקס הגיב:


  String.prototype.VID = function(){
      var iIDLength = this.length,
          i,
          iID = this;
      if(iIDLength<9){
          for(i=0;i<9-iIDLength;i++){
              iID = "0" + iID;
          }
          iIDLength = 9;
      }

      var iCount = 0,
          iCurrent,
          iTemp;
      
      for(i=2;i<iIDLength+2;i++){    
          iTemp = iID.substr(i-2,1)*1;
          if(iTemp != 0){
              iCurrent=((i%2)+1)*iTemp;
              iCount+=iCurrent>9?1+iCurrent%10:iCurrent;
          }
      }
      return(iCount%10===0)
  }
  alert("00026".VID());

שלח תשובה