שלח תשובה

זירת השאלות

1331
צפיות
0
תשובות

איך זה יכול להיות?

,‏ 8 במרץ, 2016

יש לי פונקצית post שעובדת מצוין.

ברגע שאני מוסיפה לה את השורה:

var a = db.POIs_Lang.Where(l => l.LanguageId == cl.LanguageId && l.POIId==pois.POIId).FirstOrDefault();

אז הפונקציה קורסת בשורה הזו:

db.Entry(cl).State = EntityState.Modified;

מה זה יכול להיות?

הקוד המלא של הפונקציה:

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Edit([HttpPostedFileBase[] attachment(
}

foreach (var cl in poilang)
{
cl.POIId = pois.POIId;
var a = db.POIs_Lang.Where(l => l.LanguageId == cl.LanguageId && l.POIId==pois.POIId).FirstOrDefault();
a.POIId = pois.POIId;
POIs data = db.POIs.Find(cl.POIId);
if (ModelState.IsValid)
{
bool exists = db.POIs_Lang.Where(d => d.POIId == cl.POIId && d.LanguageId == cl.LanguageId).Any();

if (!exists)
db.POIs_Lang.Add(cl);
else
db.Entry(cl).State = EntityState.Modified;

if (cl.Name == null)
cl.Name = "";
if (cl.Address == null)
cl.Address = "";
if (cl.Description == null)
cl.Description = "";
}
if ((!(a.AttachementId != null && attachment[ii] == null)) && attachment[ii] != null)
cl.File = Domain.MediaServices.Save(cl.AttachementId, attachment[ii], db);
else if(a.AttachementId != null) cl.AttachementId = a.AttachementId;
m++;
if (coupon[ii] != null)
cl.File1 = Domain.MediaServices.Save(cl.CouponAttachementId, coupon[ii], db);
m++;
if (spa[ii] != null)
cl.File2 = Domain.MediaServices.Save(cl.spaId, spa[ii], db);
m++;

{
תודה!

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה