שלח תשובה

זירת השאלות

1147
צפיות
0
תשובות

איך לעשות ריפטר שכל המידע מהמסד יהיה בשורה אחת display inline

,‏ 18 ביוני, 2012

אשמח מאוד אם תוכלו לעזור

איך מציגים תמונות עם ליטרל בשורה אחת

כל תמונה בליטר יוצאת בשורה נפרדת

יש לכם פתרון פשוט?
הנה הקוד
תודה רבה לכולם!!!


string sql = "select * from pic";


OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql);
cmd.Connection = conn;
OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

// בניית טבלה וירטואלית
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("image");
dt.Columns.Add("title");
dt.Columns.Add("id");

while (reader.Read())
{
dt.Rows.Add(reader["image"], reader["title"], reader["id"]);
}

rpt.DataSource = dt;

rpt.ItemDataBound += new RepeaterItemEventHandler(rpt_ItemDataBound);

rpt.DataBind();
rpt.Visible = true;

conn.Close();


}
void rpt_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
DataRowView row = (DataRowView)e.Item.DataItem;
Literal image = (Literal)e.Item.FindControl("image");
image.Text = "<a href='gallery.aspx?ID=" + (string)row["id"] + "'><img src='" + (string)row["image"] + "'></a>";

0 תשובות

    שלח תשובה