וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

איך מציגים את כל הקבצים בתקייה בעזרת FSO?תגיות: ASP‏  /  FSO‏  /  FileSystemObject‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
2 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה

<%
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set folder = fso.GetFolder(Server.mapPath("\\"))
Set files = folder.Files

dim c :c=0
For Each file in Files
Response.Write file.Name & "<BR>"
c=c+1
Next

Response.Write("<br><b>Total Files</b>: "& c)
Set files = Nothing
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
%>

אוריקס, 15/5/2004
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
אותו הדבר ב JS:


<%@ Language=JScript%>
<%
var fso = Server.createObject("Scripting.FileSystemObject");
var folder = fso.getFolder(Server.mapPath("\\\\"));
var files = folder.Files;

var c = 0;
var eFiles = new Enumerator (files);

for(eFiles.moveFirst();!eFiles.atEnd();eFiles.moveNext()){
    Response.Write(eFiles.item().name + "<BR>");
    c++;
}


Response.Write("<br><b>Total Files</b>: " + c);
files = null;
delete files;
file = null;
delete file;
fso = null;
delete fso;
%>

אוריקס, 4/1/2005
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות