שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  נסה להחליף את השורה הזאת (בפונקציה dbview):

  connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")

  בשורה הזאת:

  connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb") & ";Jet OLEDB:Database Password=myDBpwd;"

  myDBpwd = הסיסמא של מסד הנתונים שלך.

שלח תשובה