שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. אוריקס הגיב:

  האובייקט ADODM.Stream מאפשר שליחת קבצים באופן בינארי אל הדפדפן. כשאתה משתמש בשיטת ה – BinaryWrite אתה בעצם גורם להורדת הקובץ. כל שעליך לעשות זה להזין את סוג התשובה שאתה רוצה לקבל:


  Response.ContentType = "application/x-msexcel";

  במקרה הזה, כפי שאפשר לראות, התשובה תיהיה קובץ EXCEL (וגם את תקשר אותו לקובץ אחר, לדוגמא ZIP, הוא עדיין ישמור לך אותו כ EXCEL).

  הקוד המלא:

  JS:

  Response.ContentType = "application/x-msexcel";

  var strFilePath;
  strFilePath = Server.MapPath("x.xls");

  var objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream");
  objStream.Open();
  objStream.Type = 1;
  objStream.LoadFromFile(strFilePath)

  Response.BinaryWrite(objStream.Read);

  objStream.Close();
  objStream = null
  delete objStream;

  VBS:

  Response.ContentType = "application/x-msexcel"

  Dim strFilePath
  strFilePath = Server.MapPath("x.xls")

  Dim objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
  objStream.Open
  objStream.Type = 1
  objStream.LoadFromFile strFilePath

  Response.BinaryWrite objStream.Read

  objStream.Close
  Set objStrem = nothing

  סוגי תשובות נפוצות:

  <% Response.ContentType = "text/HTML" %>
  <% Response.ContentType = "text/XML" %>
  <% Response.ContentType = "text/XSL" %>
  <% Response.ContentType = "text/JavaScript" %>
  <% Response.ContentType = "application/xhtml+xml" %>
  <% Response.ContentType = "application/x-cdf" %>
  <% Response.ContentType = "image/GIF" %>
  <% Response.ContentType = "image/JPEG" %>
  <% Response.ContentType = "image/PNG" %>
  <% Response.ContentType = "text/plain" %>
  <% Response.ContentType = "application/vnd.ms-powerpoint" %>
  <% Response.ContentType = "application/x-msexcel" %>

שלח תשובה