שלח תשובה

זירת השאלות

420
צפיות
1
תשובות

מה אומרת השגיאה הזו?

,‏ 27 באפריל, 2004ADODB.Recordset error '800a0bb9'

Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

/bananai/online/page1.asp, line 192?????????

בסה"כ כתבתי קוד עדכון למסד…..


<%
Dim Consss,Rssss
Set Consss = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rssss = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Consss.Open ="provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source="& server.MapPath("new.mdb") &""


Rssss.Open "Select * From admin where user = '"& mike &"' ",Con,3,3
If Rssss.EOF then
response.write " "
Else
session("abc") = Minute(Time)
Rssss.Fields("clock") = "" & session("abc") &""
Rssss.Fields("moto") = ""& Request.ServerVariables("remote_addr") &""
Rssss.Fields("page") = ""& Request.ServerVariables("url") &""
Rssss.Update
%>
<% End if %>


איפה שאתם רואים שרשום mike זה הsession.sessionID של אותו משתמש…

לא הבנתי מה השגיאה וגם פעם ראשונה שאני נתקע עם שגיאה בעידכון כי זה ממש פשוט….וגם עשיתי בדיקה שאם המשתמש לא נמצא אז לעשות   וזהו..

אז מה השגיאה?
ומהי הבעיה?

תודה מראש!

תגיות:

1 תשובות

שלח תשובה