שלח תשובה

זירת השאלות

450
צפיות
6
תשובות

עזרה…

,‏ 3 במאי, 2004

לקחתי את הקוד של ניר שיש כאן באתר…
ושיפצתי קצת:


<body dir="rtl">
<script type="text/javascript">
if (document.getElementById){
document.write('<style type="text/css">n')
document.write('.submenu{display: none;}n')
document.write('</style>n')
}

function SwitchMenu(obj){
if(document.getElementById){
var el = document.getElementById(obj);
var ar = document.getElementById("masterdiv").getElementsByTagName("span");
if(el.style.display != "block"){
for (var i=0; i<ar.length; i++){
if (ar[i].className=="submenu")
ar[i].style.display = "none";
}
el.style.display = "block";
}else{
el.style.display = "none";
}
}
}
</script><%
SET Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.oleDb.4.0; data source=" & Server.MapPath("SalamiForum.mdb") & ";"
Set rs = Server.createObject("ADODb.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM Messages ORDER BY Id"
rs.Open SQL, Conn, 2, 2
dim recArray
If Not rs.EOF Then
recArray = rs.getRows()

dim i
for i=0 to uBound(recArray,2)
if recArray(1,i)=0 then
%>
<table bgcolor="#ececec" width="830" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" valign="right"><tr><td>
<%
call showMessage(i)

%> </td></tr></table>
<br>
<%

end if
next

Else
Response.Write("אין הודעות")
End If


function showMessage(index)
dim subject
subject = recArray(2,index)

dim id
id = cint(recArray(0,index))

response.write "<div style='padding-right: 15px; text-align:right;'>"
response.write "<div id='masterdiv'>"
response.write "<div onclick='SwitchMenu('" & id & "')'>" & Subject & "</div>"
response.write "<span class='submenu' id='" & id & "'>"
response.write "" & ("Ami") & ""

for a=0 to uBound(recArray,2)
if recArray(1,a) = recArray(0,index) Then
%></span><%
call showMessage(a)
end if
next
end function
%></div>


בקיצור אז אני מנסה לשים משתנים …
אז ה: " & rs("ami") & " זה המשתנה וזה לא עובד…
שמעתי שאלברט הצליח לשים משתנים אז למישהו יש פיתרון?

תגיות:

6 תשובות

 1. תראה לנו קוד רלוונטי בלבד
  ותסביר איפה בדיוק אתה מנסה להכניס משתנה.

 2. אוריקס הגיב:

  זה פורום,
  לא צ'אט, ולכן לא מקפיצים הודעה אחרי זמן כ"כ קצר.

 3. סלמי הגיב:

  הנה:
  המשתנה:


  <%=rs("Ami")%>

  וזה עושה עושה שגיאה כאילו אין בו כלום

 4. itay26 הגיב:

  תנסה לשים גרש במקום גרשיים או אולי
  בלי גרשיים בכלל
  מה זה נותן?

 5. dudubs הגיב:

  יתן error כי הגרסים נותן ערך של שדה
  טקסט בלי גרסים זה ערך מספר או משתנה

שלח תשובה