שלח תשובה

זירת השאלות

405
צפיות
6
תשובות

עזרה…

,‏ 3 במאי, 2004

לקחתי את הקוד של ניר שיש כאן באתר…
ושיפצתי קצת:


<body dir="rtl">
<script type="text/javascript">
if (document.getElementById){
document.write('<style type="text/css">n')
document.write('.submenu{display: none;}n')
document.write('</style>n')
}

function SwitchMenu(obj){
if(document.getElementById){
var el = document.getElementById(obj);
var ar = document.getElementById("masterdiv").getElementsByTagName("span");
if(el.style.display != "block"){
for (var i=0; i<ar.length; i++){
if (ar[i].className=="submenu")
ar[i].style.display = "none";
}
el.style.display = "block";
}else{
el.style.display = "none";
}
}
}
</script><%
SET Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.oleDb.4.0; data source=" & Server.MapPath("SalamiForum.mdb") & ";"
Set rs = Server.createObject("ADODb.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM Messages ORDER BY Id"
rs.Open SQL, Conn, 2, 2
dim recArray
If Not rs.EOF Then
recArray = rs.getRows()

dim i
for i=0 to uBound(recArray,2)
if recArray(1,i)=0 then
%>
<table bgcolor="#ececec" width="830" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" valign="right"><tr><td>
<%
call showMessage(i)

%> </td></tr></table>
<br>
<%

end if
next

Else
Response.Write("אין הודעות")
End If


function showMessage(index)
dim subject
subject = recArray(2,index)

dim id
id = cint(recArray(0,index))

response.write "<div style='padding-right: 15px; text-align:right;'>"
response.write "<div id='masterdiv'>"
response.write "<div onclick='SwitchMenu('" & id & "')'>" & Subject & "</div>"
response.write "<span class='submenu' id='" & id & "'>"
response.write "" & ("Ami") & ""

for a=0 to uBound(recArray,2)
if recArray(1,a) = recArray(0,index) Then
%></span><%
call showMessage(a)
end if
next
end function
%></div>


בקיצור אז אני מנסה לשים משתנים …
אז ה: " & rs("ami") & " זה המשתנה וזה לא עובד…
שמעתי שאלברט הצליח לשים משתנים אז למישהו יש פיתרון?

תגיות:

6 תשובות

 1. תראה לנו קוד רלוונטי בלבד
  ותסביר איפה בדיוק אתה מנסה להכניס משתנה.

 2. אוריקס הגיב:

  זה פורום,
  לא צ'אט, ולכן לא מקפיצים הודעה אחרי זמן כ"כ קצר.

 3. סלמי הגיב:

  הנה:
  המשתנה:


  <%=rs("Ami")%>

  וזה עושה עושה שגיאה כאילו אין בו כלום

 4. itay26 הגיב:

  תנסה לשים גרש במקום גרשיים או אולי
  בלי גרשיים בכלל
  מה זה נותן?

 5. dudubs הגיב:

  יתן error כי הגרסים נותן ערך של שדה
  טקסט בלי גרסים זה ערך מספר או משתנה

שלח תשובה

חדש! אחסון אתרים של וובמאסטר

שירות אחסון אתרים
המקצועי של וובמאסטר!

מומחים באירוח אתרי
WordPress, Joomla, Drupal

 • שרתי לינוקס עם CloudLinux, LiteSpeed
 • 1GB דיסק SSD, 10GB תעבורה חודשית
 • ממשק ניהול cPanel, תעודת SSL חינם

עכשיו במחיר היכרות:
רק 420 ש"ח לשנה!