שלח תשובה

זירת השאלות

2 תשובות

 1. אוריקס הגיב:

  וספיציפי בשבילך:


  function forYarden(someDate){
      var dateNow = new Date();
      var dateDiffDays = parseInt((someDate – dateNow) / (1000 * 60 * 60 * 24));
      if(dateDiffDays<0){
          dateDiffDays*=-1;
      }
      return(dateDiffDays);
  }
  var someDate = new Date("06/14/2004 23:12:45");
  document.write(forYarden(someDate));

שלח תשובה