שלח תשובה

זירת השאלות

497
צפיות
9
תשובות

aspupload

,‏ 14 ביוני, 2004

אני משתמש באוביקט הזה להעלאת קבצים.
המשתמש יכול להעלות עד 3 קבצים.
שאלתי היא:
איך אני מושך את השמות של הקבצים כל פעם מחדש ומעלה אותם לטבלה
db????

F:webspacedisk20tamam.co.iltamam.co.ilwwwFile.FileName

תגיות:

9 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  לולאה
  אתה צריך לולאת FOR.

  דוגמא:

  <%
  Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
  Upload.SaveVirtual Server.MapPath("/upload/")

  For Each File in Upload.Files
       — הקוד הוספה למסד נתונים כאן —
  Next
  %>

  הנה מספר נתונים שתוכל לקבל על הקובץ בתוך הלולאה:

  File.Name = שם הקובץ
  File.Path = נתיב הקובץ
  File.Size = גודל הקובץ

  מקווה שעזרתי.

 2. פחן הגיב:

  יש לי לולאה כזו:


  <%
      Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")

      Upload.CodePage = 65001
      Upload.OverwriteFiles = False
      Upload.ProgressID = Request.QueryString("PID")

      Upload.SetMaxSize 52428, False

      On Error Resume Next
      n = Upload.Save("F:webspacedisk20tamam.co.iltamam.co.ilwww")
      ErrorNum = Err.Number
      Descr = Err.Description
      On Error Goto 0

      If ErrorNum <> 0 Then
          Response.Write "<B>The following error occurred: <FONT COLOR=""#FF0000"">" & Descr & "</FONT></B>"
      Else
          Response.Write "<B>" & n & " file(s) have been uploaded. " & Upload.TotalBytes & " bytes were transferred in " & Upload.TotalSeconds & " sec.<P>"
  %>

  <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=3>
  <%

          For Each File in Upload.Files
  '            File.SaveAsVirtual "/uploadedfiles/" & File.FileName
  %>
  <TR><TD BGCOLOR="#A0A0A0" COLSPAN="2"><B><FONT FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="white"><% = File.Name & ": " & Server.HTMLEncode(File.OriginalFileName) %></FONT></B></TD></TR>
  <TR>
      <TD><B><FONT FACE="Arial" SIZE="2">Original Path:</FONT></B></TD>
      <TD><FONT FACE="Arial" SIZE="2"><% = Server.HTMLEncode(File.OriginalPath) %></FONT></B></TD></TR>

  <TR><TD><B><FONT FACE="Arial" SIZE="2">Current Path:</FONT></B></TD>
      <TD><FONT FACE="Arial" SIZE="2"><% = Server.HTMLEncode(File.Path) %></FONT></B></TD></TR>

  <TR><TD><B><FONT FACE="Arial" SIZE="2">Size:</B></FONT></TD>
      <TD><FONT FACE="Arial" SIZE="2"><% = File.OriginalSize %> bytes</FONT></B></TD></TR>

  <TR><TD><B><FONT FACE="Arial" SIZE="2">Content-Type:</B></FONT></TD>
      <TD><FONT FACE="Arial" SIZE="2"><% = File.ContentType %> </FONT></B></TD></TR>
  <%
  '            On Error Resume Next
  '            File.Delete
  '            On Error Goto 0

  response.write '" & File.FileName
  Next
  %>
  </TABLE>
  <%
      End If

 3. פחן הגיב:

  איפה ומה אני משלב בקוד הזה
  כדי לשלוח את הקבצים ל-db
  בהנחה ויש לי יותר מקובץ 1

 4. BuildHome הגיב:

  חסר לך הקוד של ההוספה
  למסד נתונים.
  אחרי ה-FOR… תוסיף את השאילתה והנתונים שאתה מוסיף למסד וזה אמור לעבוד בצורה טובה.

 5. פחן הגיב:

  ככה אני אמור להוסיף בתוך הלולאה???


  sql="insert into f_message(image) values('" & File.FileName & "')"

  ואז אמור להיות שגם אם ישנם 3 קבצים אזי הוא יודע להעלות אותם בגלל הלולאה???

 6. BuildHome הגיב:

  ככה אמור להיות..
  אם אתה משתמש ב-SQL אז זה ככה:

  sql="insert into f_message(image) values('" & File.FileName & "')"
  conn.Execute(sql)

 7. פחן הגיב:

  תודה רב העל העזרה
  עובד מצויין

שלח תשובה