שלח תשובה

זירת השאלות

5 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  טוב זה הולך ככה
  בראש ובראשונה אתם נותנים סיומת ASP לעמוד לשכם ולא WML (או הסיומת האחרות אם יש)
  לאחר שעזרתם את שלב ראשון בהצלחה עליכם לכתוב זאת בעמוד ה-ASP שלכם:

  Response.ContentType = "text/wml"

  שלב 3: שליפת הנתונים מהמסד

  dim oConn: oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  oConn.Open "Providor=Microsoft.jet.oledb.4.0; data source="&Server.MapPath("path to db")&":"
  dim rs: rs = Server.CreateObject(ADODB.Recordset")
  rs.Open sql ,oConn

  שלב 4: לולאה על הרקורדסט וכתיבת קוד WML:

  do while Not rs.EOF
  """""' wml code here
  loop

  שלב 5: סגירת החיבורים:

  rs.Close
  Set rs = nothing
  oConn.Close
  Set oConn=Nothing

 2. תיקון והוספה לדברים של ניר
  השורה:
  <% response.contenttype="text/vnd.wap.wml %>
  חייבת להיות השורה הראשונה בדף (!!).
  במידה ואתם רוצים להציג נתונים בעברית, עליכם להוסיף את השורה:
  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-8"?>
  <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
  "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"&gt;

שלח תשובה