שלח תשובה

זירת השאלות

650
צפיות
5
תשובות

עזרה עם FSO

,‏ 7 ביולי, 2004

עבדתי לפי המדריך שיש ב asp.org.il כדי ליצור חיפוש עם FSO
אבל יש לי שגיאה כזו:

|5|ASP_0221|Invalid_@_Command_directive 200 0 1484 554 16

הקוד הוא כזה:

<%@ Language=VBScript CodePage=1255 %.

<%

Dim objFolder
Dim strSearchText
Dim objFSO

strSearchText = Request.Form("SearchText")  <– מחרוזת החיפוש

Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(Server.MapPath("/"))

Search objFolder

Function Search(objFolder)
  Dim objSubFolder

  For Each objFile in objFolder.Files
    Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(objFile.Path,1) <– For Reading

        strFileContents = objTextStream.ReadAll

        If InStr(1, strFileContents, strSearchText, 1) then
           Response.Write "<A HREF=""/" & objFile.Name & _
                """>" & objFile.Name & "</A><BR>"
           bolFileFound = True
        End If

        objTextStream.Close
  Next

  For Each objSubFolder in objFolder.SubFolders
        Search objSubFolder
  Next
End Function

%>

תגיות:

5 תשובות

 1. RiU הגיב:

  יכול להיות שבקובץ שלך
  השורה הזאת באמת כתובה: (?)


  <%@ Language=VBScript CodePage=1255 %.

 2. Yarden הגיב:

  כן תיקנתי אבל יש עכשיו שגיאה אחרת


  2004-07-07 19:51:33 82.80.30.205 – 212.68.137.84 POST /Search/search.asp |9|800a0408|Invalid_character 200 0 1484 554 16

 3. RiU הגיב:

  תיקנת את זה:


  <%@ Language=VBScript CodePage=1255 %.

  לזה:


  <%@ Language=VBScript CodePage=1255 %>

  ?

שלח תשובה