שלח תשובה

זירת השאלות

660
צפיות
14
תשובות

בעייה עם עורך טקסט

,‏ 13 ביולי, 2004

אני משתמש עם htmlarea כעורך טקסט.
כאשר מדובר במלל רגיל זה על הכיפאק אבל כאשר מדובר בעריכת והוספת טבלה הוא עושה מה שהוא רוצה שימו לב לתוצאה כאן:
www.or1.org.il/siur.asp הוא מוריד לי את זה המון שורות רווח ואין לי מושג למה?
הקוד מקור של הדף הוא:

<body leftmargin=0 topmargin=0 >
<table width=760  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td>
<img src="images/inup.gif" usemap="#Map" border=0></td>
<map name="Map">
<area shape="rect" coords="691,114,759,134" href="main_about.asp">
<area shape="rect" coords="629,115,690,134" href="forum1/list.asp">
<area shape="rect" coords="565,115,628,136" href="main_contact.asp">
  <area shape="rect" coords="487,113,564,134" href="adam.html">
<area shape="rect" coords="1,110,91,134" href="index.asp">
</map>
</td>
</tr>
</table>
<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 align=left>
<tr>
<td align=right valign=top><font color=black size=5><br><br><b>
<%
set conn=Server.CreateObject ("adodb.connection")
conn.Open "info"
set rs=Server.CreateObject("adodb.recordset")
sql="select * from siur"
'Response.Write sql
rs.Open sql,conn
odot=rs("siur")
response.write "<br>"
response.write odot
%>
<br><br>
<img src="images/allpagedown.gif" border=0 align=left>
<br><br>
</td>

</tr>
</table>

</body>
</html>
<%
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
%>

האם ניתן לעשות קוד אשר יקבע את הקוד הנשלף למעלה???

תגיות:

14 תשובות

 1. פחן הגיב:

  הקוד בview source של
  הדף הוא:


  <body leftmargin=0 topmargin=0 >
  <table width=760  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
  <tr>
  <td>
  <img src="images/inup.gif" usemap="#Map" border=0></td>
  <map name="Map">
  <area shape="rect" coords="691,114,759,134" href="main_about.asp">
  <area shape="rect" coords="629,115,690,134" href="forum1/list.asp">
  <area shape="rect" coords="565,115,628,136" href="main_contact.asp">
    <area shape="rect" coords="487,113,564,134" href="adam.html">
  <area shape="rect" coords="1,110,91,134" href="index.asp">
  </map>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 align=left>
  <tr>
  <td align=right valign=top><font color=black size=5><br><br><b>
  <br><P align=center><BR><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=2 width=400 border=1><BR><TBODY><BR><TR><BR><TD>5</TD><BR><TD>4</TD><BR><TD>3</TD><BR><TD>2</TD><BR><TD>1</TD></TR><BR><TR><BR><TD>10</TD><BR><TD>9</TD><BR><TD>8</TD><BR><TD>7</TD><BR><TD>6</TD></TR><BR><TR><BR><TD>15</TD><BR><TD>14</TD><BR><TD>13</TD><BR><TD>12</TD><BR><TD>11</TD></TR><BR><TR><BR><TD><A href="http://www.or1.org.il/siur">http://www.or1.org.il/siur</A></TD><BR><TD>19</TD><BR><TD>18</TD><BR><TD>17</TD><BR><TD>16</TD></TR><BR><TR><BR><TD>1</TD><BR><TD>2</TD><BR><TD>3</TD><BR><TD></TD><BR><TD>4</TD></TR><BR><TR><BR><TD>6</TD><BR><TD>56</TD><BR><TD></TD><BR><TD>5</TD><BR><TD>4</TD></TR><BR><TR><BR><TD>6</TD><BR><TD>65</TD><BR><TD>5</TD><BR><TD>6</TD><BR><TD>6</TD></TR></TBODY></TABLE></P&gt;
  <br><br>
  <img src="images/allpagedown.gif" border=0 align=left>
  <br><br>
  </td>

  </tr>
  </table>

  </body>
  </html>

 2. את בפורום הלא נכון….
  תעברי לפורום צד שרת…

 3. יש לי הצעה אולי תעבור לכתבן תכתוב
  ותראה מה יקרה?

 4. יש עורכי טקסט אחרים חוץ מ-htmlarea
  העורך הכי פשוט הוא – כתבן או notepad ואתה אומר שיש לך בעיה עם העורך טקסט בשביל להשתמש בו אם הוא לא ה-defult לחיצה ימנית על הקובץ פתיחה באמצעות או open with ולבחור את הכתבן או notepad

 5. פחן הגיב:

  הHtmlarea
  הוא בכלל לא בשבילי הוא בשביל הלקוח שלי שרוצה להכניס טבלאות באופן דינמי לדף html לכן הקנתי לו את היכולת של htmlarea וזה נכנס לdb ואני שולף את זה מה-db הלקוח שלי לא יודע לכתוב html???

 6. פחן הגיב:

  לא נורא
  אחרי שהבנת יש איזו שהיא אפשרות להתמודד עם זה???

 7. פחן הגיב:

  זה מה שיש בdb


  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%" align=top border=1><BR><TBODY><BR><TR><BR><TD>3</TD><BR><TD>2</TD><BR><TD>1</TD></TR><BR><TR><BR><TD>4</TD><BR><TD>5</TD><BR><TD>6</TD></TR><BR><TR><BR><TD>6</TD><BR><TD>6</TD><BR><TD>7</TD></TR><BR><TR><BR><TD>6</TD><BR><TD>5</TD><BR><TD>4</TD></TR></TBODY></TABLE><BR><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=2 width=400 align=right border=1><BR><TBODY><BR><TR><BR><DIV align=right><BR></DIV><BR><TD><BR><P align=right>5</P></TD><BR><DIV align=right><BR></DIV><BR><TD><BR><P align=right>4</P></TD><BR><P align=right>vfvfvfvfvf<BR><BR><P></P><BR><TD>3</TD><BR><BR><TD>2</TD><BR><TD>1</TD></P></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD>10</TD><BR><BR><TD>9</TD><BR><BR><TD>8</TD><BR><BR><TD>7</TD><BR><BR><TD>6</TD></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD>15</TD><BR><BR><TD>14</TD><BR><BR><TD>13</TD><BR><BR><TD>12</TD><BR><BR><TD>11</TD></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD><A href="http://www.or1.org.il/siur">http://www.or1.org.il/siur</A></TD><BR><BR><TD>19</TD><BR><BR><TD>18</TD><BR><BR><TD>17</TD><BR><BR><TD>16</TD></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD>1</TD><BR><BR><TD>2</TD><BR><BR><TD>3</TD><BR><BR><TD></TD><BR><BR><TD>4</TD></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD>6</TD><BR><BR><TD>56</TD><BR><BR><TD></TD><BR><BR><TD>5</TD><BR><BR><TD>4</TD></TR><BR><BR><TR><BR><BR><TD>6</TD><BR><BR><TD>65</TD><BR><BR><TD>5</TD><BR><BR><TD>6</TD><BR><BR><TD>6</TD></TR></TBODY></TABLE&gt;

 8. shay3434 הגיב:

  למה כל ה <BR>???
  אולי זה בגלל זה כי אני לא מוצא סיבה.

  דרך אגב ניסית לבדוק עורך טקסט אחר?

 9. פחן הגיב:

  לשניכם
  העורך מוסיף את זה באופן אוטומטי
  דבר אחר: איזה עורכי טקסט אחרים יש???
  המבנה של זה הוא:

 10. shay3434 הגיב:

  יש המון עורכי טקסט אחרים, הם כתובים
  במדריכים שבאתר.

  והקישור שהבאת לא פועל לי… (מציג שגיאה)

שלח תשובה