שלח תשובה

זירת השאלות

538
צפיות
2
תשובות

הרצת הנתונים מימין לשמאל

,‏ 16 באוגוסט, 2004

שלום!
אני השתמשתי בקוד הבא ע"מ להריץ את התוצאות מימין לשמאל, 3 תוצאות בכל שורה, אבל מה שאני מקבלת זה :
שורה ראשונה רק תוצאה אחד ורק מהשורה השניה רצף של 3 תוצאות, למה? איפה הטעות?
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
sConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
              "Data Source=" & Server.MapPath("hanut.mdb") & ";" & _
              "Persist Security Info=False"
Conn.Open(sConnection)set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="select cat,name from cat_hanut order by cat"
rs.Open sql, connResponse.Write "<table border='0'><tr>"
do while not rs.EOF

Response.Write "<td bgcolor='#000080' style='border: 1px solid #FFFFFF' width='180px'><p align='center'><a href='hanut.asp?cat=" & rs("cat") & "'><font color='#FFFFFF'>" & rs("name") & "</font></a></p></td>"
If i Mod 3=0 Then
Response.Write "</tr></tr>"
End If

i=i+1
rs.MoveNext
loop
Response.Write "</tr></table>"

rs.Close
set rs=nothing
conn.Close
set conn=nothing
%>

תגיות:

2 תשובות

 1. זהר פלד הגיב:

  ישרי את הקוד לשמאל…
  אי אפשר לקרוא את זה ככה.

 2. BuildHome הגיב:

  2 דברים
  1. לפני התחלת הלולאה (do while) את צריכה לכתוב i=1.

  2. מועבר לפורום צד שרת.

שלח תשובה