שלח תשובה

זירת השאלות

6 תשובות

 1. שאלה לגבי xmlHttp ועיברית
  אני לא מצליח לקחת עיברית לולהציג אותה ב-xmlHttp למה ואיך אני יכול לתקן את זה?

 2. BuildHome הגיב:

  נסה כך
  body = AsciiToUnicode(XMLHTTP.ResponseBody)
  Function AsciiToUnicode(ByRef pstrAscii)
      llngLength = LenB(pstrAscii)
      For llngIndex = 1 To llngLength
          llngAscii = AscB(MidB(pstrAscii, llngIndex, 1))
          lstrUnicode = lstrUnicode & Chr(llngAscii)
      Next
      AsciiToUnicode = lstrUnicode
  End function

שלח תשובה