שלח תשובה

זירת השאלות

529
צפיות
15
תשובות

בעיה בבסיס הנתונים

,‏ 14 באוקטובר, 2004

כתבתי שאלה אמריקאית , לכל תשובה יש כפתור רדיו בשם Q1 והוא מכיל את התשובה, תשובה נכונה מכילה את הערך 1 , תשובה לא נכונה מכילה את הערך 0.
אני כותב קוד ב ASP שיכניס את תשובת המשתמש למסד נתונים באקסס.
משום מה זה לא מכניס ואין לי שום הודעת שגיאה…
הנה מצורף קוד הASP:


Dim Q1
Dim conn, rs ,SQLstr
  
  
   Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'connection object
   Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'recordset object
     Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
           "Dbq=c:inetpubwwwrootdbdb1.mdb;" & _
           "Uid=admin;" &_
             "Pwd=;"    'oppening th

Q1=Request("q1")
IF Q1 > 0  then

SQLstr="insert into question VALUES  ('" & Session("username") & "' , '1' ,true)"
Else
SQLstr="insert into question VALUES ('" & Session("username") & "' , '1' ,false)"
End If


conn.close()
Set conn=nothing

תגיות:

15 תשובות

 1. erantz הגיב:

  הנה הקוד בצורה נורמלית
  Dim Q1
  Dim conn, rs ,SQLstr
    
    
     Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'connection object
     Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'recordset object
       Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
             "Dbq=c:inetpubwwwrootdbdb1.mdb;" & _
             "Uid=admin;" &_
               "Pwd=;"    'oppening th

  Q1=Request("q1")
  IF Q1 > 0  then

  SQLstr="insert into question VALUES  ('" & Session("username") & "' , '1' ,true)"
  Else
  SQLstr="insert into question VALUES ('" & Session("username") & "' , '1' ,false)"
  End If

  conn.close()
  Set conn=nothing

 2. silagy הגיב:

  תציג רת הקוד בצורה שנוכל לקרוא אותו

 3. BuildHome הגיב:

  אתה פשוט לא מבצע את השאילתה
  אלא רק כותב אותה במשתנה.
  אחרי השאילתה תוסיף
  Conn.Execute(SQLstr)

 4. erantz הגיב:

  מה הבעיה במשפט SQL הבא:
  <%
  dim answer ,mySQL

  Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  oConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
      "Dbq=c:inetpubwwwrootdbdb1.mdb;" &_
      "Uid=admin;" &_
      "Pwd=;"

  Set oStudentsClassRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  mySQL = "SELECT * FROM question"
  mySQL = "DELETE FROM question WHERE userName = ' " & Session("username") & " ' "

  Conn.Execute(mySQL)

  Response.Redirect "q1.asp"

    oStudentsClassRS.Close
    Set oStudentsClassRS = Nothing

    oConn.Close
    Set oConn = Nothing
    %>
  השגיאה שמופיעה:

  Error Type:
  Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
  Object required: "
  /lessons/quiz-again.asp, line 20

  הכוונה ל:
  Conn.Execute(mySQL)

 5. erantz הגיב:

  סליחה, שוב:
  <%
  dim answer ,mySQL

  Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  oConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
      "Dbq=c:inetpubwwwrootdbdb1.mdb;" &_
      "Uid=admin;" &_
      "Pwd=;"

  Set oStudentsClassRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  mySQL = "SELECT * FROM question"
  mySQL =mySQL & "DELETE FROM question WHERE userName = ' " & Session("username") & " ' "

  Conn.Execute(mySQL)

  Response.Redirect "q1.asp"

    oStudentsClassRS.Close
    Set oStudentsClassRS = Nothing

    oConn.Close
    Set oConn = Nothing
    %>

 6. erantz הגיב:

  לא מצליח לי…
  איך עושים זאת?
  בתפוז יש כפתור מיוחד מה פה?

 7. BuildHome הגיב:

  שים את הקוד בין |הקוד| ל-|סקוד|
  ויש כפתור [סמוך לסמיילי].

 8. erantz הגיב:

  ניסיון נוסף

  <%
  dim answer ,mySQL

  Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  oConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
      "Dbq=c:inetpubwwwrootdbdb1.mdb;" &_
      "Uid=admin;" &_
      "Pwd=;"

  Set oStudentsClassRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  mySQL = "SELECT * FROM question"
  mySQL =mySQL & "DELETE FROM question WHERE userName = ' " & Session("username") & " ' "

  Conn.Execute(mySQL)

  Response.Redirect "q1.asp"

    oStudentsClassRS.Close
    Set oStudentsClassRS = Nothing

    oConn.Close
    Set oConn = Nothing
    %>

  ודרך אגב  אין לי את הכפתור

 9. erantz הגיב:

  והנה שוב הודעת השגיאה:
  |קוד|
  Error Type:
  Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
  Object required: "
  /lessons/quiz-again.asp, line 20

 10. BuildHome הגיב:

  אתה מערבב 2 שאילתות
  ביחד…אתה צריך לבצע כל שאילתה בנפרד.
  אני מניח שאתה רק רוצה למחוק רשומה אז השאילתה של SELECT מיותרת.
  Conn.Execute("DELETE FROM question WHERE userName = ' " & Session("username") & " ' "
  )

 11. מהי שורה 20?
  תציג את הקוד שלך, ותדגיש את שורה 20.

שלח תשובה