שלח תשובה

זירת השאלות

22 תשובות

 1. god הגיב:

  יש לי ארור מוזר! שאין לאף אחד!


  Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done

  זה קורה שאני מנסה לעשות UPDATE

 2. BuildHome הגיב:

  תשובה
  יש לך שדה כן/לא (true/false) שלא הכנסת לו ערך אמת/שקר? תבדוק.
  לרוב זה קורה בגלל הסיבה הנ"ל.

 3. god הגיב:

  אכן, אז איך אני עושה שאני לא יהיה ח
  חייב לסמן אותו?

 4. BuildHome הגיב:

  תשובה
  אם תציב בשדה False הוא לא יהיה מסומן ואם תציב True הוא יהיה מסומן.

 5. iliakap2002 הגיב:

  זה לא פועל על 1 ו-0?? כלומר…
  אם מציבים 1 הוא מסומן,
  0, הוא לא???

 6. god הגיב:

  איך בודקים משך טעינת הדף ומשך יצירת
  דף ?

 7. BuildHome הגיב:

  תשובה
  בתחילת העמוד תכתוב
  intStartTime = Timer
  ובסוף העמוד תציג את הפלט בצורה כזו:
  Response.Write FormatNumber(Timer-intStartTime,4)

 8. god הגיב:

  ארור ב RS.FIND בבקשה עזרה!!!!!!!!!!


  <%
  Dim sq, path, rs, coun, con
  path = Server.MapPath("db/db1.mdb")
  set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  con.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" &path
  coun = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  sq = "INSERT INTO [counter] ([IP]) values ('"& coun &"')"
  SQLstr= "SELECT * FROM  [counter] "
  rs.Open SQLstr,con ,3 ,3
  rs.Find "IP = coun", false, 0, 1 זאת שורה 185
  If rs.EOF Then
  application("zoverUSERS")= RS.RecordCount + 1
  con.Execute sq
  Else
  application("zoverUSERS") = RS.RecordCount
  End if
     rs.Close
     con.Close
     Set rs = Nothing
     Set con = Nothing
  %>


  הבעיה:

  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

  /dvirl/Indexinside.asp, line 185

 9. n0p הגיב:

  רצית לשרשר את coun?
  אם כן, היית צריך לעשות כך:

  rs.Find "IP = " & coun, false, 0, 1

  אם הבנתי נכון זאת הבעייה שלך.

  וקצת פחות סימני קריאה היו עוזרים.

 10. god הגיב:

  עדין יש את אותו ארור וכן COUN הוא
  משתנה שברצוני לשרשר

 11. זהר פלד הגיב:

  אתה פשוט לא משתמש בנתונים המתאימים.
  המתודה find של אובייקט Recordset מצפה לקבל מחרוזת, מספר, עוד מספר (או קבוע) ועוד משתנה אופציונאלי שהוא variant.

  אתה, לעומת זאת, נותן לה מחרוזת ומיד אחרי זה משתנה בוליאני. ברור שזה לא יעבוד לך ככה.

 12. god הגיב:

  פה ההודעה למעלה היא בטעות כנסו!


  SELECT * FROM [Users] WHERE UserName = admin
  Microsoft JET Database Engine error '80040e10'

  No value given for one or more required parameters.

  /dvirl/indexinside.asp, line 332


              SQLst= "SELECT * FROM [Users] WHERE UserName = " & uer
              response.write(SQLst)
              rs.Open SQLst,con

 13. ניר טייב הגיב:

  אם תדפיס את השאילתא על המסך
  ע"י Response.Write תראה שלא שורשר שום ערך לשאילתא.
  עליך לוודאות שקיים ערך מסוים במשתנה שאתה משרשר אותו.

 14. god הגיב:

  עשיתי את זה ויש את הערך ADMIN השם מ
  שתמש שלי!

 15. BuildHome הגיב:

  תשובה
  אני מניח ש-UserName זה שדה טקסט אז צריך להקיפו בגרש.
  SQLst= "SELECT * FROM [Users] WHERE UserName = '" & uer & "'"

שלח תשובה