שלח תשובה

זירת השאלות

464
צפיות
1
תשובות

שאלה מוזרה ביותר…

,‏ 28 בפברואר, 2005

היי, יש לי את התנאי הבא:

if rsPosts.eof then
    if rsTopics("login")="true" then
        Set rsUsers = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

        rsUsers.open "Select * From users Where username='" & rsTopics("user") & "'", conn
    end if
else
    if rsPosts("login")="true" OR rsTopics("login")="true" then
    Set rsUsers = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

    rsUsers.open "Select * From users Where username='"&rsPosts("user")&"' OR username='" & rsTopics("user") & "'", conn
    end if
end if

אני יודע שזה לא יעיל, אבל לא משנה =….


השאלה היא למה אני מקבל את השגיאה הבאה אם בדקתי שכל השדות קיימים, כל הרקורדסטים?


error '80020009'
Exception occurred.

/forumasp/stopics.asp, line 20


תודה רבה לעוזרים!

תגיות:

1 תשובות

שלח תשובה