שלח תשובה

זירת השאלות

429
צפיות
0
תשובות

בעיה ב MYSQL זה נותן לי למחוק תגובו

,‏ 10 במרץ, 2005

ת אבל למנהלים אחרים לא.
וזה הארור שהוא מראה להם
מופיעה בקובץ המצורף בתור תמונה
וזה החיבור שלי למסד

Dim addip, rs, con
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
con.open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};**.**.**.**;PORT=3306;DATABASE=*****;USER=******;PASSWORD=*****;OPTION=3;"

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה